Regler

Fiskeregler


Allt fiske kräver fiskekort. Endast fiske med handredskap tillåtet.


Ål

Ålen är en akut hotad art och all fångst skall omedelbart återutsättas.


Gädda

Max 2 fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.

Gädda med längd understigande 40cm och överstigande 80cm ska återutsättas!Abborre

Längd överstigande 35cm skall återutsättas
Minimimått används för att man inte ska ta upp fiskar som inte hunnit bli könsmogna, eller fortfarande är så små att de antagligen inte hunnit leka ännu.


Gäddan växer långsamt och det har visat sig att stora exemplar är väldigt viktiga för bestånden − och för balansen i det ekologiska system där de lever. Stora rovfiskar som gäddor eller abborrar hjälper till att hålla nere antalet småfiskar. Dessutom är de stora honornas rom mer motståndskraftig. Gäddor över 3kg rekommenderas dessutom ej som matfisk då halterna av kvicksilver är förhöjda.