Hem

NorraKornsjön ligger i Enningdalsälvens avrinningsområde inom Dals-Eds kommun i Västra Götalands län samt Haldens kommun i Östfold fylke Norge.


I sjön finns flera fiskarter, några mer talrika än andra. Stabila populationer finns för Gädda, abborre, sik, siklöja samt mört. I sjön förekommer även periodvis den akut hotade ålen. Provfisken genomförda av svenska Länstyrelsen visar att  reproduktionen är god hos abborre, mört, sik och siklöja. Provfisket och fiskares erfarenheter visar också att det finns mycket stora individer av abborre i sjön. Sportfiskares erfarenheter visar också att det även finns riktigt rejäla gäddor. Sedan 2005 har här tagits många gäddor över 100 cm. 2008 togs en gädda på 14 kg, 125 cm.


Vid köp av fiskekort får fiske med handredskap genomföras hela året.


För att säkerställa ett fortsatt bra fiske och stabila populationer av framförallt gädda och abborre krävs dock att fisket utövas ansvarsfullt.  Ett ansvarsfullt fiske innebär att uttag av fisk endast får göras för egen konsumtion. Större individer av gädda och abborre ska återutsättas för att säkerställa en bra genbas och god reproduktion. Mer information om  ansvarsfullt fiske  finner ni under rubrikerna "regler" och "fiskevård".  För att få fiska i Norra Kornsjön är man skyldig att följa dessa riktlinjer.

Kontakt

Mats Jarnlöf

Ordf. Norra Kornsjöns FVO

info@norrakornsjon.comLennart Clevemarker

Kassör  Norra Kornsjöns FVO

info@norrakornsjon.com