Båtinfo

NORRA KORNSJÖNS FVO

Norra Kornsjöns Fiskevårdsorganisation - För ett gränslöst bra fiske!

Sjösättning av båtar

Sjösättning av båtar från trailer är möjlig vid Högsbukten och vid Gränskiosken.


Högsbukten iläggningsplats administreras av Norra Kornsjöns FVO och här finns också parkeringsmöjlighet för bil och trailer mot avgift.


Iläggningsplatsen vid Gränskiosken administreras av kiosken och Kornsjø Dampskip selskap.

Copyright ©  All Rights Reserved - Norra Kornsjöns FVO 2014